• info@glokalenerji.com

Güneş Enerjisi İle Tarımsal Alan Sulama

Damla sulama sistemi sayesinde bitki için lazım olan suyu direkt olarak bitkinin köklerine ulaştırabilirsiz, bu sayede suyun atmosfer ısısı ile beraber buharlaşarak kaybolmasını önüne geçersiniz ve suyun en az bulunduğu kurak bölgelerde de su gerektiren birçok bitkiyi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bu sistemin en güzel örneklerini de bol insan gücüne bağlı olan tarımsal üretim bölgelerinde rahatlıkla görebilirsiniz. Sulamanın ancak insan gücüyle (özellikle kadın ve genç kızların emeği) kovalar ile taşıma yöntemi ile yapılabildiği alanlarda güneş enerjili damla sulama sistemlerinin ciddi anlamda verim artışı sağladığına da rahatlıkla görmüş olabilirsiniz. Güneş enerjili damla sulama sistemleri, geleneksel dizel jeneratörlere nazaran daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde kurak mevsimlerde dahi tarımsal üretim gerçekleştirilebilmekte, bu sayede hane gelirine ek bir katkı sağlanabilmektedir. Bu sistemler şekilde gözüktüğü gibi bir fotovoltaik sistem ünitesinin pompa yardımı ile rezervuara su pompalama sıralaması şeklinde çalışmaktadır. Sonrasında ise yer çekimi etkisine göre rezervuarda suyun basıncı aza indirilerek bölgelere dağıtımı sağlanmaktadır. Fotovoltaik sistemin büyüklüğü, reservuarım genişliği, pompanın kapasitesi suyun gideceği uzaklık ve buharlaşma oranına göre belirlenmektedir. Tüm güneş enerjili damla sulama sistemleri az maliyetli ve uzun vadeli çözüm arayan kişiler için geliştirilmiş bir sistemdir. Aynı zamanda her hangi bir ek batarya sistemi ihitiyaç görmez, çünkü gün içinde bitkinin gerek duyduğu enerji ve buharlaşma oranı kadar sisteme su sağlayabilmektedir. Sistem tam da bitkilerin daha çok suya gerek duyduğu güneşli ve kurak iklim şartlarında güneş ışığı fazla olduğu için en yüksek enerjiyi üretir.

gunes-enerjisi-ile-tarimsal-sulama

Güneş enerjili su pompalama sistemleri, güneş enerjisinin en verimli ve anlamlı kullanıldığı alanlardandır. Kuyuların ve diğer su kaynaklarının ana yerleşim yerlerine uzak, kırsal bölgelerde bulundukları göz önünde bulundurursak, geleneksel enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça uzun kablolama veya sahada benzinli jeneratör kullanımını gerektireceği bilinmektedir. Bu metotlar hem yüksek fiyatlı ekipman ve bakım, hem de sürekli artan yakıt maliyetleri içermekte olduklarından, güneş enerjisi çoğu zaman hem daha ekonomik hem de daha verimli sonuçlar vermektedir.

Solar su pompaları pek çok tarımsal amaçla kullanılabilirler: Örneğin Amerika, Avustralya ve Güney Afrika’daki pek çok besici, kablolamanın zor ve yüksek fiyatlı olduğu arazilerde hem rahatça taşınabilir hem de kendi enerjisini kendi üreten bu su pompalama sistemlerini hayvanlarına su temini amacıyla kullanmaktadırlar. Küçük çiftliklerde, seralarda, bahçelerde sulama amaçlı olarak, yine çiftlik evlerinde su temini için son derece uygundurlar.