• info@glokalenerji.com

Off Grid Sistemleri

Şebekeden ayrı sistemler, ada sistemleri, off grid sistemler ya da akülü sistemleri olarak isimlendirilebilir. Sistemde kullanılan temel aletler güneş paneli, akü, şarj regülatörü, inverter ve trackerlardır. Şebeke hattının olmadığı ya da çalışan bir elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde en iyi çözüm ihtiyaca göre doğru hesaplanmış bir off grid sistem kurulumu yapmaktır.Elektrik hattının bulunduğu yerlerde akülü sistemlerinin kurulması sistem tutarını yükseltmekte ve sistem geri dönüş sürelerini arttırmaktadır. Bu sebebten bu sistemlerin monte edildiği yerler genelde şebeke elektriğinin olmadığı ve ya iletim hattına 800m’den daha uzak olan yerlerdir. Özellikle yayla-dağ evleri, çiftliklerde, sinyalizasyon sistemleri, uzaktan bilgi sistemleri (otoyol tabelaları), baz istasyonları vb. ,bu tarz kurulumları sıkça görmekteyiz.Sistemlerin en önemli avantajları ;

• Şebeke olmadığında ekonomik bir çözümdür,
• Şebeke bağlantısının tesis maliyetine kıyasla uygun ve gerçekleştirilebilir,
• Yakıt maliyeti yoktur,
• Kurulumda nitelikli fakat az sayıda personel yeterlidir,
• Kurulu süresinin zamanı azdır,
• Sistemler enerji ihtiyacına göre arttırılabilir
• Sistemler aşama aşama kurulabilir, bu sayede esnek kurulum maliyetleri vardır.

Sistem tasarımı yaparken dikkate alınacak hususlar şu sekilde sıralanabilir:

off-grid-sistemleri

• İlk basta yapılması gereken sistemin kullanılacağı yerde mevcut olan aletlerin tasarrufluları ile değiştirilmesidir. Bu sayede tüketilen enerji miktarı normalinden daha aza düşecektir. Bazı uygulamalarda sistem masraflarını bu sayede yarı yarıya azalmaktadır.

• Ardından bilinmesi gereken, günlük tüketiminin ne kadar olduğudur. Bunun hesabın yapılabilmesi için kurulum yeri içerisinde hangi ev ekipmanları günde yaklaşık olarak kaç saat kullanıldığını listelenmesi gereklidir. Bu liste sayesinde evin günlük/haftalık enerji ihtiyacının ne kadar olacağı belirlenecek ve sistem hesabı bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

• Sistemin kurulacağı yerde ön çalışma yapmak kurulum tasarımı ve bağlantı aletlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca Kurulum yerinde paneller üzerine gölge yapabilecek nesnelerin-yapıların varlığı dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilginin yanında paneller sıralı şekilde birbiri ardı ardına dizileceklerse paneller arası mesafe uygun seçilerek, panellerin birbiri üzerine gölgelenme yapması engellenmelidir.

• Sistem tasarımı yapılan yerin yazlık bir ev ya da sene boyu kullanılan bir yer mi olduğu da sistem tasarımı ve maliyetlere ciddi etkilemektedir. Tüm sene boyunca kullanılacak bir yer ise panel dizaynı en zorlu mevsim koşullarına göre yapılır.

• Kullanılan yer sezonluk ya da yazlık bir ev ise evin hangi aylar arasında kullanıldığı öncelikli olarak öğrenilmesi gerekendir. Yapılan boyutlandırmada yaz aylarındaki radyasyon değerleri göz önüne alınarak sistem hesaplamaları yapılır.

• Bu durumda hesap edilen sistem ücretini zor şartlara göre yapılan sistem ücretinin yaklaşık yarısına eş değer gelmektedir. Tasarım kullanım süresine ve mevsimine göre hesaplanmalı böylece sistem ücretini en uygun biçime dönüştürülmelidir.

• Sistem tasarımı yapılırken uygun güçte inverter seçimi önemlidir. Kullanılacak cihazlara göre anlık emilen enerji miktarına uygun gerilim ve güçte inverter hesap edilmelidir. Seçilecek inverterde dikkat edilecek en önemli husus kullanılan cihazların (buzdolabı gibi motorlu aletlerin) demaraj akımını kaldıracak güçte olmasıdır. Demaraj akımı nominal akımın yaklaşık 3-4 katına kadar çıkabilmektedir. İnverter beslemesi cihazın özelliklerine göre bu akımı kaldırabilecek güçte olmalıdır.

• Sistemin mantojının yapılacağı alan çatı olacak ise çatı yönü ve eğimi detaylı olarak hesap edilmelidir. Monte edilecek olan konstrüksiyon çatı izolasyonuna hasar vermeyecek şekilde monte edilmelidir. Sistem bahçeye kurulacak ise eğer sabit ayaklarla kurulumu yapılabileceği gibi güneşi takip eden sistemler kurularak da montaj yapılabilir. Trackerin tek ya da çift eksenli olmasına bağlı olarak üretilen enerji miktarı %15-35 arasında arttırılabilir.

• Akü gruplarının muhafazası akülerin çalışma süresi bakımından çok önemlidir. Bu yüzden akülerin tasarımları yapılırken otonomi süresinin yanında akülerin yerleştirileceği yer de ciddi olarak düşünülmelidir. Akülerin yerleştirildiği yerin hava girebilecek olması, akülerin ısınmasını engellemede çok etkilidir.

• Enerjinin DC olarak taşınması esnasında, uzaklık arttıkça kaybedilen enerji miktarı oldukça önemli miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle kullanılacak aletlerin (güneş paneli-akü-inverter) aralarındaki uzaklık en az olmalıdır. Buna ek olarak uygun kesitte kablo kullanılmalıdır.
Sistem hesabı tamamlandıktan sonra evin senelik/sezonluk olarak kullanımına ve evin enerji ihtiyacına göre otonomi süresi hesaplanacaktır.