• info@glokalenerji.com

Tarımsal Sulama Sistemleri

Tarımsal Sulama Sistemleri

Doğada insan faaliyetleri sebebiyle birçok olumsuzluk baş göstermektedir. Bunlardan biri olan küresel ısınma, mevsimsel etkilerin zayıflamasına sebep olmuştur. Günümüzde tarıma en elverişli yerlerde bile mevsim şartlarında sürprizler yaşanmaktadır. Tüm Dünya’da hüküm süren bu duruma karşı bazı çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Tarımsal sulama sistemleri sunulan bu çözümlerden biridir. Sulama konusunda oldukça etkili alternatifler getirerek geçimini tarımdan sağlayan çiftçilerin ve işletmelerin yüzünü güldürmüştür. Dolayısı ile bu durum ülkenin de yararına sonuçlanmakta; üretim büyük miktarda artmaktadır.
Tarımsal Sulama Sistemleri Nelerdir?
Tarımsal sulama sistemleri arazinin özelliklerine göre değişim göstermektedir. Bunun yanında sulanacak bitkilerin ihtiyaçları da oldukça fazla önem göstermektedir. Arazinin eğimi ve yapısı sulama sistemi üzerinde oldukça etkili bir nokta olurken; basınç ve benzeri durumlarında göz önünde bulundurulması gereklidir. Üretilen sistemlerin çeşitliliği sayesinde farklı ihtiyaçlara başarıyla cevap verilebilmektedir.
Damla sulama yöntemi sıklıkla tercih edilmektedir. Kurulan bir sulama ağı sayesinde her bitkiye yeteri kadar su gönderilmektedir.
Yüzey sulama çeşitli yöntemleri de bulunmakla birlikte daha sınırlı alanlarda uygulamak için uygundur.
Toprak altı sulama kök bölgesine toprak altından yapılan uygulama ile gerçekleştirilir.
Yağmurlama sulama sistemi tıpkı yağmur yağıyormuşçasına sulama yapılarak uygulanır.
Mini spring tarımsal sulama sistemleri genelde meyve bahçelerinde kullanımı ile bilinmektedir.

Tarımsal Sulama Sistemleri Kullanım Avantajları
Tarımsal sulama sistemleri sadece kuralık ve yeterli yağışın olmadığı yerlerde tercih edilecek diye bir kaide bulunmamaktadır. Yetiştirilmekte olan ürünlerin ihtiyaçlarının daha kolay gerçekleştirilmesini isteyenler de tercih etmektedir. Bunun yanında sağladığı kolaylık ile daha az emek harcanması da tercih edilme sebeplerindendir. Suyunuzu tasarruf ederek ve ürünleriniz için en uygun şekilde kullanmanızda oldukça verimli bir yöntemdir.
En Uygun Tarımsal Sulama Sistemi Nasıl Seçilir?
Mevcut imkânlarınızı en verimli şekilde kullanabilmek oldukça önemlidir. Bu sebepledir ki ürünlerinizin ihtiyaçlarından, toprağınızın özelliklerinden ve daha birçok ayrıntıdan iyice haberdar olmanız gerekmektedir. Bu hususta dikkat etmeniz gereken başlıca noktalar aşağıdaki gibidir:
Toprak özellikleri
Suyun kalitesi ve kapasitesi
Arazinin topoğrafik özellikleri
Ürünlerin ihtiyaçları
Sulama yapılacak arazinin miktarı
İklim